Chelát magnesium 375 + vitamín B6 s postupným uvolňováním

Mag Chelat Ban

 

Společnost JML Fitness Line, s.r.o. uvádí na český trh nový originální doplněk stravy JML Chelát Magnezium 375 + vitamín B6 s postupným uvolňováním v tabletách. Tento špičkový přípravek je určen k doplňování hořčíku a vitamínu B6 do organismu.

Podle současných vědeckých poznatků je běžný přívod hořčíku do organismu nižší, než odpovídá lékařským doporučením. V důsledku toho je deficit hořčíku v populaci rozvinutých zemí velmi častý a pohybuje se kolem 33 % ve všech věkových skupinách mužů i žen. V České republice byl podle údajů SZÚ nedostatečný přívod hořčíku zjištěn ve všech vrstvách populace s výjimkou skupiny dětí od 4 do 6 let. Průměrná expoziční dávka hořčíku pro Českou republiku dosáhla 80 % doporučeného denního přívodu což naznačuje, že denní potřeba hořčíku v české populaci není u všech osob v dostatečné míře pokryta. Nejzávažnější situace byla zjištěna ve skupině dospívajících dívek ve věku 15–17 let a u starších osob, kde nebylo dosaženo doporučených hodnot přívodu hořčíku až u 94 % – 100 % testovaných osob. Příčin tohoto stavu je více, ale jako nejdůležitější z nich se jeví nedostatečné množství hořčíku v intenzivně obdělávaných a do určité míry vyčerpaných zemědělských půdách rozvinutých zemí. Deficit hořčíku v půdě se totiž následně projevuje v nutriční hodnotě nejen pitné vody, ale i rostlinné a živočišné stravy, která již v běžné skladbě nemusí poskytovat potřebné živiny v dostatečné míře. Statisticky pak bylo zjištěno, půda chudá na hořčík nepříznivě ovlivňuje zdravotní stav populace.

Z uvedených skutečností vyplývá, že doplňování hořčíku do organismu ať již v rámci běžné stravy nebo formou doplňkové výživy by u nás měla být věnována patřičná pozornost. Nový přípravek JML Magnesium chelát vychází těmto potřebám vstříc a představuje jeden z nejvhodnějších zdrojů hořčíku i vitamínu B6 na našem trhu. Hořčík je v něm obsažen ve formě bisglycinátu, což je jeho sloučenina s aminokyselinou glycinem. Tato tzv. chelátová forma se vyznačuje vysokou využitelností organismem a zároveň je velmi dobře snášena, tj. některé nepříznivé účinky hořčíkových přípravků (např. nadýmání či možnost průjmu) jsou u ní zcela potlačeny. Chelát hořčíku s glycinem snadno přechází střevní stěnou do krevního oběhu a bez nutnosti dalších reakcí je takto vázaný hořčík dopravován do tkání a orgánů podle okamžité potřeby. Kromě hořčíku tato forma poskytuje tělu rovněž aminokyselinu glycin, tj. běžnou součást bílkovin, kterou organismus dokáže rovněž vhodně využít.

Další předností přípravku JML Chelát Magnezium 375 + vitamín B6 s postupným uvolňováním je tabletová forma, jež umožňuje postupné uvolňování obsažených živin. Obě aktivní látky, tj. 375 mg elementárního hořčíku a 6,9 mg pyridoxinu (vitamín B6) jsou z tablet uvolňovány postupně až po dobu 6 hodin, což je příznivé pro jejich plynulé a tím i dokonalejší využití organismem. Zároveň jsou tím minimalizovány nepříznivé efekty většího množství hořčíku přijatého do těla najednou. Pro zákazníka je jistě důležitá i skutečnost, že jako přídatné látky (bez níž tablety žádoucí kvality prakticky nelze vyrobit), tablety obsahují pouze složky rostlinného původu.

Hořčík plní v těle celou řadu rozmanitých funkcí, úzce je však spojen hlavně s nervovou soustavou a energetickým metabolismem. Je nezbytný pro řádné fungování nervového systému, přispívá k normální psychické činnosti. Pomáhá udržovat energetický metabolismus v potřebných mezích a snižovat únavu a vyčerpání. Podporuje svalovou práci a je důležitý pro zachování řádného stavu kostí a zubů, příznivě působí na tvorbu bílkovin.

Vitamín B6 je podobně jako hořčík rovněž nepostradatelný pro energetický metabolismus, pro snižování únavy a vyčerpání, i pro udržování normální funkce nervové soustavy. Tyto dvě složky se tak ve svých účincích vhodně doplňují. Kromě toho se vitamín B6 i hořčík podílí na regulaci hormonální aktivity a na udržování normálního metabolismu bílkovin. Podporuje tvorbu červených krvinek a je důležitý rovněž pro normální funkci imunitního systému.

Jedinečný a moderní výrobek JML Chelát Magnezium 375 + vitamín B6 s postupným uvolňováním tak nabízí vysokou užitnou hodnotu. Společnost JML Fitness Line věří, že zákazník u něj jistě ocení jak nutriční kvality, tak v porovnání s tradičními zdroji hořčíku zejména komfort při jeho užívání.

Magnesium chelát s vitamínem B6 můžete zakoupit zde